هزینه های باربری شمال بار

چکیده :

هزینه های حاصل از حمل و نقل بار، که امروزه یکی از مؤلفه های اصلی در زنجیره ی تأمین کالا و سیستم های لجستیک شهری است نه تنها صاحبان سود خود ، بلکه بخش هایی از جامعه را هم که به صورت مستقیم از حمل و نقل شهری منفعتی بدست نمی آورند

تحت تأثیر خود قرار می دهد و به طور معمول در جامعه و در تصمیم گیری های صاحبان سود حمل و نقل های باری حقوق این بخش نادیده گرفته می شود و در نتیجه آن هزینه هایی که این بخش متحمل می شوند به طور کامل و جبران نمی شود.

از جمله مواردی که در این دسته قرار دارند میتوان به : خسارت های وارده بر محصولات کشاورزی ، آلودگی منابع آب ، آلودگی صوتی ، آلودگی هوا ، جنگل ها و حیات وحش و همچنین تصادفات اشاره کرد .

در ذیل این مقاله به مهمترین هزینه هایی که بخش حمل و نقل بار در شهر تهران متحمل آن می شود می پردازیم :

1. هزینه های وارد شده به اقتصاد

2. هزینه های وارد شده به افراد جامعه

3. هزینه های وارد شده به محیط زیست

4. و هزینه های وارد شده به اکولوژی

طی این مقاله به این نتیجه دست می یابیم و نشان میدهیم که : کاهش درصد کمی از وسیله – کیلومتر طی شده می تواند منافع چشم گیری را برای جامعه به همراه داشته باشد .

مقدمه :

تحت تأثیر خود قرار می دهد و به طور معمول در جامعه و در تصمیم گیری های صاحبان سود حمل و نقل های باری حقوق این بخش نادیده گرفته می شود و در نتیجه آن هزینه هایی که این بخش متحمل می شوند به طور کامل و جبران نمی شود. .در ادﺑیات اﻗﺘصاد ﺑه این نوه هزینه ها «هزینه های ﺧﺎرجی »1 یا « ﻫﺰﯾنه های اجتماعی »2 گفته می شود

از جمله مواردی که در این دسته قرار دارند میتوان به : خسارت های وارده بر محصولات کشاورزی ، جنگل ها و حیات وحش ، آلودگی منابع آب ، آلودگی صوتی ، آلودگی هوا ، و همچنین تصادفات اشاره کرد . امروزه اثرات مخرب و منفی حمل و نقل بار ، مسئله ای بسیار حائز اهمیت محسوب می شود ؛ چرا که اثرات مستقیم و یا غیر مستقیم حاصل از آن ، مثل : انتشار گاز های گلخانه ای و در نتیجه اش گرمایش جهانی کره ی زمین با گذشت زمان خسارت های جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی را برای محیط زیست شهر ها یا به طور کلی تر جهان به بار خواهد آورد .

تولید هزینه های خارجی ناشی از یک فعالیت ، در ادبیات اقتصاد با عنوان «شکست بازار» معرفی می شود ، چرا که بازار نمی تواند این هزینه ها را در ساز و کار داخلی خود لحاظ کند و در نتیجه در خارج از محیط بر جامعه تحمیل می شوند.

با آشنایی از این هزینه ها و تلاش در جهت جبران کردنشان که در اصطلاح «داخلی کردن هزینه ها » نامیده میشود ، و همچنین شناسایی و داخلی کردن هزینه ها می توان به تعادل در عرضه و تقاضا در سطحی پایدار تر رسید ، همچنین در زمینه های وضع مالیات و قانون گذاری به دولت ها کمک شایان ذکری می شود

مهم ترین هزینه های خارجی در حمل و نقل

هزینه های خارجی حمل و نقل بار در شهر تهران

از زمان های گذشته تا به امروز به دلیل جمعیت بالای شهر تهران و قرار داشتن بازار بزرگ و مراکز عمده ی توزیع کالا به صورت متمرکز در یک منطقه از شهر ، حمل و نقل بار یا همان باربری ، در پایتخت امری دشوار و همراه با مشکلات زیاد بوده و نه تنها باعث ایجاد مشکلات ترافیکی وسایل نقلیه باری اعم از سبک یا سنگین در شبکه معابر شده بلکه هزینه های دیگری هم بر تمامی ساکنین شهر تهران و حتی دیگر شهر های کشور تحمیل کرده است که ما در این بخش به برسی آثار سوء حمل بار در پایتخت ؛ تهران بزرگ میپردازیم .

سعی شده است تا طبقه بندی ارائه شده به صورت جامع هزینه هایی که به وسیله ی باربری شمال بار بر جامعه انسانی وارد می شود محاسبه کند .

 

به طور کلی هزینه هایی که حمل و نقل بار به همراه دارد به دو دسته تقسیم می شود :

1. هزینه های داخلی

2. هزینه های خارجی

هزینه های داخلی همان هزینه هایی اند که توسط صاحبان سود بخش های حمل و نقل ، به صورت کامل پرداخته می شوند و تنها متخصص همین گروه است .

حال این که دسته ای از هزینه های خارجی هستند که آن ها نیز توسط همین بخش از اقتصاد تولید می شوند اما صاحبان سود آن ها را پرداخت نمیکنند و بخاطر درست عمل نکردن بازار ، این هزینه ها که به دیگر افراد جامعه ، همچنین محیط زیست و با دید وسیع تر بر گروه بزرگتری از جامعه که همان نسل آینده هستند ، بدون جبران ضرر و زیان حمل می شود .

عمده دلیل این بی توجهی ها و دلیل وارد آمدن این خسارات ، عدم آگاهی جامعه از ابعاد مختلف خسارت های وارده ، بی توجهی نسبت به سرنوشت خود و نسل آینده است .

از ویژگی های ماهیتی هزینه های خارجی این است که تنها به یک گروه یا بخش خاص تحمیل نمی شود بلکه گروه های مختلفی را تحت تاثیر خود قرار میدهد ، مثلا : منتشر شدن آلاینده ها درهوا نه تنها بر محیط زیست تاثیرات مخرب و گاها جبران ناپذیر می گذارد بلکه سلامتی بخش انسانی جامعه را نیز به شدت تخت تاثیر و در معرض خطر قرار میدهد

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎر در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ تقسیم بندی می شوند :

1. هزینه های وارد شده به افراد جامعه

2. هزینه های وارد شده به اقتصاد

3. هزینه های وارد شده به محیط زیست

4. هزینه های وارد شده به اکولوژی

 

1-4 ) هزینه های وارد شده به افراد جامعه

این دسته از هزینه ها از جمله آثاری اند که بر سلامتی افراد جامعه به روش های متفاوتی تاثیر می گذارند که در پایتخت میتوان ن ها را به صورت زیر طبقه بندی کرد

الف – تاثیر منفی آلودگی هوا بر سلامتی انسان ها

ب – تاثیر آلودگی صوتی بر روی افراد جامعه

پ – کاهش دید ، کاهش حس ایمنی و افزایش استرس

ت – تصادفات رانندگی

 

2-4 ) هزینه های وارد شده به اقتصاد

هزینه های وارد شده بر اقتصاد را میتوان در دو دسته ی زیر قرار داد :

1. هزینه ازدحا

2. هزینه از دست رفتن منابع تجدید ناپذیر3

 

3-4) هزینه های وارد شده به محیط زیست

عمده ترین این هزینه ها را میتوان به دو دسته تقسیم نمود

1. آلوده شدن هوا و منابع آب

2. از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب منابع طبیعی

 

4-4 ) هزینه های وارد شده به اکولوژی

عمده ترین این هزینه ها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :

1. انتشار گاز های گلخانه ای و تغییر اقلیم

2. تخریب اکو سیستم

دسته‌ها: حمل و نقل

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *